Oncotype DX® Breast Cancer Assay - test pro karcinom prsu

Oncotype DX® Breast Cancer Assay je unikátní genomický test používaný k vyšetření 21 genů u karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory a negativitou HER2 receptoru, který pomáhá rozlišit mezi pacientkami, kterým chemoterapie může pomoci a naopak těmi, u kterých chemoterapie není přínosem, jen zbytečně zatěžuje jejich organismus a výrazně navyšuje náklady na zdravotní péči. Výsledkem testu je tzv. ”Skóre recidivy” (Recurrence Score), které slouží k odhadu odpovědi na chemoterapii a pravděpodobnosti systémové recidivy během 10 let od diagnózy1,2.

“Skore recidívy”, jež je výsledkem vyšetření Oncotype DX® nemůže být předvídáno na základě tradičních klinicko-patologických parametrů (velikost tumoru, věk pacientky…)1. V klinických studiích, kde se zkoumalo rozhodování lékařů o léčbě před a po získání výsledků Oncotype DX®, vedla lékaře znalost “Skóre recidivy” ke změně původně navrženého léčebného postupu u pacientů ve zhruba 37% případů3.

Využití testu Oncotype DX® bylo potvrzeno ve 14 rozsáhlých klinických studiíích na více než 6 000 pacientkách s karcinomem prsu. Na základě takto rozsáhlé evidence z klinických studií potvrzujících využitelnost Oncotype DX® pro klinickou rozhodovací praxi lékařů v adjuvantní léčbě karcinomu prsu se stalo použití Oncotype DX® testu pro karcinom prsu součástí významných odborných doporučení pro postupy v diagnostice a léčbě jako jsou NCCN®, ASCO®, and St. Gallen doporučení pro klinickou praxi.4-6

 

Oncotype Breast Assay

Oncotype DX®, test pro karcinom prsu, je v současné době hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce VZP a některé další pojišťovny pro určitý typ nádorů. Pacient, který nesplňije kritéria pro úhradu od pojišťovny, si může vyšetření uhradit na své náklady. Bližší informace ohledně ceny Vám rádi poskytneme telefonicky nebo prostřednictvím emailu (kontakty).

 
 

Reference

  1. Paik S, Tang G, Shak S, et al. Gene expression and benefit of chemotherapy in women with node-negative, estrogen receptor–positive breast cancer. J Clin Oncol. 2006;24:3726-3734.
  2. Paik S, Shak S, Tang G, et al. A multigene assay to predict recurrence of tamoxifen-treated, node-negative breast cancer. N Engl J Med. 2004;351:2817-2826
  3. Hornberger J, Chien R. Meta-analysis of the decision impact of the 21-gene breast cancer Recurrence Score® in clinical practice. Presented at: 33rd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium; December 8-12, 2010; San Antonio, TX. Poster P2-09-06
  4. National Comprehensive Cancer Network®. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™: Breast cancer. Version 2.2011. Available at: www.nccn.org. Accessed September 29, 2011.
  5. Harris L, Fritsche H, Mennel R, et al. American Society of Clinical Oncology 2007 update of recommendations.
  6. Goldhirsch A, Wood W, Coates A, Gelber R, Thürlimann B, Senn H-J, and Panel members. Strategies for subtypes—dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the primary therapy of early breast cancer 2011. Ann Oncol. 2011;22: 1736-1747.