Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR hradí vyšetření Oncotype DX®

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR s účinností od 1.12. 2013 hradí vyšetření Oncotype DX® pro svoje pojištěnce v rámci rozhodování o optimálním léčebném postupu u časného karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory a negativitou HER2 receptoru, je-li indikace adjuvantní chemoterapie nejednoznačná (Grade 2 a jeden s rizikových faktorů). Test bude hrazen na základě indikace lékařem z Komplexního onkologického centra. Seznam Komplexních onkologických center naleznete na webu www.onconet.cz nebo na stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz.

Zpět