V rámci mezinárodních doporučení St. Gallen byl test Oncotype DX® již potřetí označen jako jediný multigenový test, který umí předpovědět benefit chemoterapie

V rámci 14. ročníku mezinárodní konference pro rakovinu prsu St. Gallen, expertní panel již potřetí uznal test Oncotype DX® jako test, který je schopen nejen poskytnout informaci prognostickou, ale i informaci prediktivní o pravděpodobnosti přínosu chemoterapie u pacientů s nově diagnostikovaným, estrogen receptor pozitivním, invazivním nádorem prsu. Test Oncotype DX byl jediný multigenový test přijatý silnou většinou hlasů jako prediktivní nástroj pomáhající při rozhodování o léčbě pokud jde o chemoterapii. Nové guidelines byly nedávno publikovány online v Advance Access sekci v rámci Annals of Oncology a později se objeví v tisku.

„Mnoho nově diagnostikovaných pacientů s rakovinou prsu čelí těžkému rozhodnutí, zda podstoupit nebo nepodstoupit chemoterapii“ říká Dr. Angelo Di Leo, člen odborné poroty St. Gallen a ředitel onkologického oddělení v nemocnici v Prato, Istituto Toscano Tumori, Itálie. „Nástroj jako OncotypeDX může být přínosný při identifikaci skupiny pacientů s hormonálně senzitivní rakovinou prsu, kteří budou mít s největší pravděpodobností přínos z adjuvantní chemoterapie.

Standardní klinická kritéria, která se běžně používají při rozhodování o léčbě pomocí chemoterapie, před možností vyšetření Oncotype DX často vedla ke značnému přeléčení a zbytečným nákladům ve zdravotnictví. Výzkumy ukazují, že méně než 10% pacientů s časným karcinomem prsu má z chemoterapie přínos, a přibližně u jedné třetiny léčebných doporučení u pacientů s časným karcinomem prsu došlo ke změně rozhodnutí po použití testu Oncotype DX. V rámci více než 20 studií bylo prokázáno, že testování pomocí vyšetření Oncotype DX šetří náklady ve zdravotnictví. Nedávno prezentované výsledky z Irska ukázaly, že používání testu Oncotype DX u časného karcinomu prsu vedlo k redukci užití chemoterapie na polovinu a přispělo k ušetření skoro 800 000 Euro.

Klinické validační studie testu Oncotype DX u pacientů s časným karcinomem prsu ukázaly, že výsledek ve formě Recurrence Score dává informaci o prognóze a předpovídá benefit z přidání chemoterapie v čase diagnózy pro dlouhodobý časový horizont 10ti let. Navíc expertní panel tento rok vyjádřil značnou (43.8%) podporu pro prognostickou hodnotu výsledku testu Oncotype DX nad rámec 5ti let, což souvisí s volbou, zda prodloužit hormonální terapii na dalších 5 let u některých pacientů.

„Jsme potěšeni, že odborná porota v rámci St. Gallen opět uznala bezkonkurenční hodnotu testu Oncotype DX při důležitých léčebných rozhodnutí o podání chemoterapie, stejně jako přínos testu pro lepší vymezení pacientů, u kterých je riziko pozdní recidivy větší, a mohou tak uvažovat o delší léčbě tamoxifenem nebo inhibitory aromatázy" řekl Dr. Phil Febbo, vedoucí lékař, Genomic Health. " Vzhledem k tomu, náš test byl uveden na trh v roce 2004, již jsme otestovali více než půl milionu pacientů ve více než 80 zemích, a náš test je stále uznáván v mezinárodních léčebných doporučeních, včetně NICE, St. Gallen, ESMO®, a AGO v Německu. "

Od roku 2014 je genomický test OncotypeDX také zahrnut do českých léčebných doporučení v rámci kapitol 1.2.1.1. o Adjuvantní Hormonální léčbě a 1.2.1.2. o Adjuvantní chemoterapii v dokumentu Modrá kniha na stránkách České Onkologické Společnosti.

Zpět