Společnost Genomic Health oznámila publikaci Decision Impact studie testu Oncotype DX® Prostate Cancer Assay v periodiku Urology Practice, podporující širší využití a úhradu tohoto testu

 Použití testu OncotypeDX Prostate Cancer Assay významně ovlivňuje léčebná doporučení u jednoho ze čtyř mužů a zvyšuje jistotu při volbě léčby u 85% lékařů…

Společnost Genomic Health, Inc. oznámila, že periodikum Urology Practice, oficiální žurnál asociace American Urological Association (AUA), publikovalo pozitivní výsledky první Decision Impact studie testu Oncotype DX® Prostate Cancer Assay. Výsledky ukázaly, že použití tohoto testu významně zvýšilo počet mužů, kteří mohou zvolit aktivní sledování (místo agresivní léčby) a zvýšilo jistotu lékařů při volbě léčby.

„Díky tomu, že test poskytuje nový pohled na posouzení rizika založený na specifické biologii daného tumoru, umožňuje lékařům určit nejlepší individuální léčebný plán pro každého muže s větší jistotou, “ říká doktor Ketan K. Badani, který na Columbia University vedl tuto studii, a který je nyní místopředsedou asociace Urology and Robotic Operations v Mount Sinai Health System, New York.

Tato prospektivní studie, která zahrnovala 158 nově diagnostikovaných pacientů s rakovinou prostaty, ukázala, že začlenění Genomic Prostate Score (GPS) změnilo léčebný přístup a/nebo intenzitu léčebného doporučení u 26% pacientů v rámci různých urologických praktik. K největší absolutní změně (37%) léčebného přístupu došlo v rámci skupiny nízkého rizika definované dle NCCN kritérií. Nárůst počtu doporučení ve prospěch aktivního sledování byl 24%. Navíc, 85% urologů cítilo větší jistotu ve svých léčebných doporučení po znalosti GPS.

„Tyto údaje podtrhují výrazný dopad, který má test Oncotype DX na léčebná doporučení, a naznačují, že používání našeho testu sníží zátěž, kterou sebou nese rakovina prostaty s nízkým rizikem tím, že pomůže lékaři snížit zbytečnou agresivní léčbu a zároveň pomůže identifikovat ty, kteří by měli prospěch z invazivní léčby v okamžiku diagnózy," řekl Phil Febbo, MD, vedoucí lékař, Genomic Health." Věříme, že tato publikace, spolu s naší druhou studií klinického využití, která byla přijata ke zveřejnění, dále posílí naše úsilí o zajištění úhrady.“

Zpět