ESMO 2014: Genomic Health oznamuje pozitivní výsledky z nejnovější klinické validační studie testu Oncotype DX® Prostate Cancer Assay

Společnost Genomic Health, Inc. prezentovala silně pozitivní výsledky z další nezávislé klinické validační studie testu Oncotype DX® Prostate Cancer Test. Tato nová rozsáhlá studie znova prokázala, že GPS skóre (Genomic Prostate Score ), jako výsledek testu prováděného na vzorku z biopsie, je prediktorem nepříznivého patologického nálezu z prostatektomie, a také poprvé potvrdila, že GPS skóre je i silným, nezávislým prediktorem zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) po operaci (biochemická recidiva). Na základě těchto dvou závěrů, Oncotype DX prostate cancer test poskytuje jak informaci využitelnou v klinické praxi tak informaci o dlouhodobém výsledku u mužů s nově diagnostikovaným nádorem prostaty s nízkým a středním rizikem.

Klíčové výsledky této rozsáhlé prospektivně navržené studie, která zahrnovala 402 pacientů, jsou založené na národní databázi, kde byli sledováni muži léčení s rakovinou prostaty od roku 1992. Tyto výsledky ukázaly že:

Oncotype DX GPS skóre (coby výsledek testu provedeného na vzorku z biopsie) bylo robustním a nezávislým měřítkem několika klinicky relevantních ukazatelů včetně nepříznivého patologického nálezu a dlouhodobého rizika biochemické recidivy po operaci;

Oncotype DX GPS skóre bylo obdobně prediktivní, pokud jde o výsledky, bez ohledu rasovou příslušnost mužů;

Dříve stanovené, vícenásobné, pro rakovinu specifické přístupy v rámci testu přispěly k prediktivní schopnosti testu Oncotype DX a jeho výsledku - skóre GPS.

Výsledky GPS skóre byly získány na základě archivních vzorků biopsie 402 mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii, a splňovali NCCN kritéria pro velmi nízké, nízké a střední riziko rakoviny prostaty ve dvou lékařských centrech v letech 1990 a 2012.

Pro více informací navštivte http://investor.genomichealth.com/releases.cfm

Zpět