Test Oncotype DX® Breast Cancer Assay předpovídá pozdní recidivu v horizontu 5 až 15ti let

Společnost Genomic Health, Inc. minulý rok oznámila výsledky rozsáhlé pozitivní studie, která potvrdila, že výsledek testu Oncotype DX® ve formě Recurrence Score® (Skóre recidivy) a kvantitativní estrogen-receptor (ER) předpovídají riziko pozdní vzdálené recidivy u pacientek s časným karcinomem prsu po iniciální terapii Tamoxifenem, a ukazuje tak, že test Oncotype DX může pomoci identifikovat, které pacientky mají větší šanci benefitovat z prodloužené hormonální terapie na více než 5 let. Jedna z mnoha studií testu Oncotype DX byla prezentována v roce 2014 na zasedání American Society of Clinical Oncology® (ASCO®), která se konala v Chicagu.

Tato nová studie analyzovala 668 a 1065 pacientek z původních studií NSABP B-14 a B-28. Výsledky ukázaly, že výsledek testu Oncotype DX ve formě Recurrence Score je signifikantně spjat se vzdálenou recidivou po pěti letech u pacientek, jejichž nádor má vysokou expresi estrogenového receptoru. Zejména u pacientek ve studii NSABP B-14 byla asociace mezi kontinuální křivkou Recurrence Score a vzdálenou recidivou po pěti letech u pacientek s vyšším ER signifikantní (p=0.004) po úpravě o věk, stupeň diferenciace a velikost nádoru. Výsledky ukázaly, že prodloužení léčby tamoxifenem na více než 5 let může přinést největší přínos pacientkám s vysokým a středním Recurrence Score s vyšší kvantitativní ER expresí. A obráceně pacientky s nízkým Recurence Score výsledkem budou mít pravděpodobně malý přínos z rozšířené léčby tamoxifenem nad 5 let, kvůli malému riziku pozdní vzdálené recidivy.

Zpět