Publikace v odborném periodiku Journal of Clinical Oncology ukazuje, že Oncotype DX® předpovídá pozdní vzdálenou recidivu u rakoviny prsu

Závěry studie potvrzují, že Oncotype DX může identifikovat pacientky s karcinomem prsu, které budou mít benefit z prodloužené hormonální terapie.

V odborném periodiku Journal of Clinical Oncology, oficiálním žurnálu ASCO (American Society of Clinical Oncology), byly publikovány výsledky rozsáhlé studie, které potvrdily schopnost testu Oncotype DX® Breast Recurrence Score™ v kombinaci s kvantitativní expresí estrogenového receptoru přesně předpovídat riziko pozdní vzdálené recidivy (po pětileté léčbě tamoxifenem) v horizontu 15 let u pacientek s časným hormonálně dependentním karcinomem prsu. Z těchto závěrů vyplývá, že Oncotype DX může pomoci identifikovat pacientky, které budou nejvíce benefitovat z prodloužené léčby tamoxifenem.

"Ukazuje se , že prodloužení léčby tamoxifenem na 10 let je spojeno s lepším výsledkem, ale né všechny pacientky mají stejné riziko pozdní vzdálené recidivy - tedy návratu nemoci po 5ti a více letech – a je důležité znát riziko konkrétní pacientky, abychom lépe porozumněli tomu, kdo bude mít největší benefit z prodloužené hormonální terapie." říká Norman Wolmark, M.D., předseda NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Foundation), organizace, která ve spojení s Genomic Health tuto studii zrealizovala. "Výsledky této rozsáhlé studie potvrzují, že OncotypeDX pomáhá určit, které pacientky mají větší riziko pozdní vzdálené recidivy, a které budou mít pravděpodobně největší benefit z prodloužené léčby tamoxifenem."

Studie analyzovala výsledky dvou klinických studií NSABP B-14 (668 pacientek) a B-28 (1,065 pacientek). Pacientky byly sledovány s mediánem 13.9 let (B-14) a 11.2 let (B-28). Výsledky znomu potvrzují předchozí závěry z validačních studií testu Oncotype DX, které ukázaly, že výsledky Recurrence Score jsou silně asociovány se vzdálenou recidivou do 15ti let u pacientek bez postižení i s postižením lymfatických uzlin.

Z výsledků vyplývá, že prodloužení léčby tamoxifenem na více než 5 let může přinést větší benefit u pacientek se středním a vysokým rizikem dle Recurrence Score a s vyšší ER expresí. A naopak, pacientky s nízkým Recurrence Score výsledkem mají menší riziko pozdní vzdálené recidivy a je u nich tedy pravděpodobný menší benefit z prodloužené léčby tamoxifenem.

Zpět