Společnost Genomic Health oznámila 5ti leté výsledky mezinárodní studie 'PlanB', které dokazují klinickou utilitu testu Oncotype DX® u N-positivních a vysoce rizikových N-negativních pacientek s karcinomem prsu

Jedna z největších současných studií v Evropě o adjuvanci u rakoviny prsu ukazuje, že pacientky s nízkým Oncotype DX® skóre mohou být ušetřeny chemoterapie, i když mají dle tradičních faktorů vyšší riziko.

Společnost Genomic Health, Inc. oznámila nové 5ti leté výsledky rozsáhlé mezinárodní studie 'PlanB', které byly vybrány pro prezentaci na 10. European Breast Cancer konferenci (EBCC-10) v Amsterdamu, Holandsko. Studie, vedená West German Study Group (WSG), ukázala, že 94% pacientek s časným karcinomem prsu a s Oncotype DX® Recurrence Score® výsledkem menším než 11, bylo po 5ti letech od diagnózy bez návratu nemoci, i když byly léčeny pouze hormonálně.

Tato nová data z ‚PlanB‘ studie s pětiletými výsledky poskytují informace nad rámec tříletých výsledků nedávno zveřejněných v časopise Journal of Clinical Oncology. Data přispívají k bezprecedentnímu množství klinických údajů o Oncotype DX a jsou v souladu se závěry studie TAILORx (Trial Assigning IndividuaLized Options for Treatment (Rx)), která byla nedávno publikována v The New England Journal of Medicine, a s výsledky z programu SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results ) institutu NCI (National Cancer Institute), které byly nedávno představeny na symposiu v San Antoniu (SABCS).

"Naše studie ukazuje unikátní hodnotu biologické informace, kterou poskytuje test Oncotype DX k identifikaci nízce rizikových pacientek s karcinomem prsu s 0-3 postiženými lymfatickými uzlinami, které mohou být bezpečně ušetřeny toxicity a vedlejších účinků chemoterapie, aniž by byl ohrožen jejich klinický výsledek." říká Prof. Nadia Harbeck, WSG, ředitel pro vědu a vedoucí oddělení pro karcinom prsu na Univerzitě v Mnichově (LMU). "Toto je zvláště důležité pro pacientky, které by byly na základě tradičních klinických parametrů považovány za středně nebo vysoce rizikové pokud jde o recidivu. Tyto výsledky potvrzují předchozí retrospektivní studie testu Oncotype DX, stejně jako prospektivní studii TAILORx, které již poskytly data pro pacientky bez postižení lymfatických uzlin.“

Do studie se zapojilo 93 německých center a zúčastnilo se jí více než 3,100 pacientek s estrogen-receptor pozitivním, HER2-negativním, časným karcinomem prsu včetně pacientek s postižením lymfatických uzlin (až do tří pozitivních uzlin), které byly dle tradičních parametrů považovány za kandidátky na léčbu chemoterapií. Test Oncotype DX byl použit u všech pacientek k identifikaci těch, které by mohly být adjuvantní chemoterapie ušetřeny navzdory tomu, že dle tradičních parametrů by jejich klinické riziko bylo vyhodnoceno jako vysoké. Pacientky s Recurrence Score výsledkem 12 a vyšším byly randomizovány na různé režimy chemoterapie a pacientky s Recurrence Score výsledkem 11 a nižším byly léčeny pouze hormonální terapií.

U žen s Recurrence Score výsledkem 11 a méně, které byly léčeny pouze hormonálně, bylo po 5 ti letech bez recidivy (disease free survival) 94 %. Pacientky s Recurrence Score výsledkem 12 až 25, které byly léčeny adjuvantní chemoterapií, měly procento bez recidivy (DSF) také 94%, zatímco u pacientkek s Recurrence Score 25 a více, které byly léčeny chemoterapií, byl počet bez recidivy 84 %.

Německá lékařská doporučení (AGO guidelines) označila test Oncotype DX jako první a jediný multigenový test pro karcinom prsu s nejvyšším stupněm klinického důkazu (1A level of evidence), po publikacích mnoha rozsáhlých prospektivních studiích. AGO guidelines také doporučila test Oncotype DX jako jediný multigenový test validovaný pro predikci benefitu chemoterapie u žen s časným, hormonálně dependentním, HER2-negativním invazivním karcinomem prsu.

Zpět