Oncotype DX® DCIS Score™ představuje průlom v personalizaci léčby pre-invazivní formy rakoviny prsu

SAN ANTONIO, Dec. 12, 2014 – Společnost Genomic Health, Inc. oznámila pozitivní výsledky druhé rozsáhlé klinické validační studie testu Oncotype DX® u pacientů s pre-invazivní formou rakoviny prsu známou jako DCIS (ductal in situ karcinom). Studie provedená skupinou pro studium DCIS v Ontariu v rámci Sunnybrook Health Sciences Centre v Kanadě opět potvrdila, že Oncotype DX DCIS Score™ je silným prediktorem lokální recidivy, která může být jak ve formě invazivní rakoviny prsu, tak ve formě DCIS (p < 0.001).

Zatím největší genomická studie DCIS formy rakoviny zahrnovala širokou populační skupinu více než 1, 200 nádorovými vzorky pacientek s DCIS, které byly shromážděny mezi lety 1994 a 2003 v Ontariu v Kanadě. Primární analýza, prezentovaná v roce 2014 na konferenci v San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium), zahrnovala 571 pacientek, které byly léčeny pomocí prs záchovné operace, při které byl nádor zcela odstraněn. Výsledky, které jsou konzistentní s původní klinickou validační studií provedenou ECOG-ACRIN Cancer Research group, ukázaly, že DCIS skóre kvantifikuje desetiletou lokální recidivu nad rámec klinických faktorů jako jsou velikost nádoru a stupeň diferenciace. Studie jasně ukázala, že většina (62 procent) DCIS pacientek ve skupině měla, na základě testu Oncotype DX, nízké riziko.

Zpět