Nová verze Modré Knihy na stránkách České Onkologické Společnosti

Na webových stránkách České Onkologické společnosti je od 1.9. 2014 k dispozici nová verze dokumentu Modrá Kniha. Tento dokument nemá platnost zákona, ale je vodítkem k racionální onkologické léčbě. Modrá Kniha je aktualizována podle nových poznatků medicínských i ekonomických a tištěná vydání vychází 1x ročně.

První kapitola Modré Knihy je věnována karcinomu prsu a doporučeným postupům k jeho léčbě. Genomický test OncotypeDX Breast je nyní zahrnut do těchto doporučení v rámci kapitol 1.2.1.1. o Adjuvantní Hormonální léčbě a 1.2.1.2. o Adjuvantní chemoterapii. Celé aktuální znění Modré Knihy si můžete přečíst na stránkách České Onkologické Společnosti zde .

 

 

Zpět