Test Oncotype DX® Prostate Cancer Assay od společnosti Genomic Health získal úhradu od Medicare

Toto rozhodnutí umožní precizní léčbu více než 60 000 pacientům s rakovinou prostaty.

"S úhradou od Medicare bude mít každý rok více než 60 000 pacientů s rakovinou prostaty a jejich lékařů možnost učinit přesnější léčebné rozhodnutí založené na unikátní biologické informaci, kterou odhalí Genomic Prostate Score – výsledek testu Oncotype DX," říká Kim Popovits, předsedkyně představenstva, generální ředitelka a prezidentka společnosti Genomic Health. "Tato událost představuje důležitý milník v naší snaze rozšířit vliv naší Oncotype DX platformy, která má za cíl sloužit pacientům s rakovinou prostaty, a představuje velkou příležitost růstu pro společnost Genomic Health."

Jen ve Spojených Státech je rakovina prostaty každý rok diagnostikována u více než 220,000 mužů. Úhrada od Medicare rozšíří hrazení testu Oncotype DX pro pacienty s rakovinou prostaty s nízkým a velmi nízkým rizikem jak je definováno v doporučeních National Comprehensive Cancer Network (NCCN), pro které je test vhodný na základě klinicko-patologických faktorů jako je prostatický specifický antigen (PSA) a Gleason skóre.

Díky 14 studiím, které zahrnovaly více než 2, 000 pacientů s rakovinou prostaty, test Oncotype DX je jediný genomický test, který byl validován k předpovědi jak krátkodobých tak dlouhodobých výsledků. Zaměřuje se na klinicky nejvýznamnější otázku nepříznivého patologického nálezu v prostatě, test tak umožní pacientům přesnější stratifikaci rizika a více informované léčebné rozhodnutí.

"Více než 50% mužů s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty má nízce rizikové onemocnění, u kterého není pravděpodobné, že by se rozšířilo, a přesto většina z nich podstupuje agresivní léčbu ve formě zbytečné operace nebo radiační léčby" říká Phil Febbo, M.D., chief medical officer, Genomic Health. "Data pacientů z nedávno publikované multicentrické studie ukazují relativní nárůst ve volbě aktivního sledování o 56% u pacientů, kteří obdrželi svůj Oncotype DX GPS výsledek ve srovnání s pacienty z podobných praxí se shodnými rizikovými faktory, kteří nebyli testováni."

Zpět