Adjuvance na základě multigenové analýzy

V letošním 8. čísle odborného periodika Medical Tribune vyšel článek na téma "Adjuvance na základě multigenové analýzy" pojednávající o tom, že genomické testování se stává významným faktorem v rozhodování o léčebné strategii hormonálně dependentního karcinomu prsu. Na Brněnských onkologických dnech se o tom hovořilo i v rámci sekce věnované systémové léčbě tohoto onemocnění.

Plné znění článku si můžete přečíst na webových stránkách Medical Tribune CZ: Zde

Zpět