OncotypeDX® je nejčastěji používaným testem při rozhodování o pooperační léčbě u časného karcinomu prsu v Evropě

V rámci zahraničního onkologického kongresu IMPAKT 2014, který v květnu pořádala organizace ESMO v Bruselu, představil prof. Matti Aapro výsledky průzkumu MAGIC. Průzkum byl zaměřen na používání genomických testů v onkologii a zúčastnilo se ho téměř 900 lékařů z 52 zemí.

Z celkového počtu 875 dotazovaných lékařů 485 (55%) odpovědělo, že využívá některý z genomických testů za účelem dalšího rozhodování o postupu v léčbě časného, hormonálně pozitivního, HER2 negativního karcinomu prsu. Nejčastěji využívanými testy mezi dotazovanými lékaři byl test OncotypeDX® (78%) následovaný testem Mammaprint (34%). Z průzkumu vyplývá, že ostatní testy lékaři využívají v méně než 10% případů. Mezi země, kde je využití těchto multigenových testů pro karcinom prsu nejčastější, patří Řecko (91% lékařů) a Německo (89% lékařů). Také v těchto dvou zemích byl vždy jako nejčastěji využívaný test udáván test OncotypeDX®. Výsledky reprezentativního průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 900 lékařů z mnoha evropských zemí, potvrdili výsadní postavení testu OncotypeDX® při rozhodování o pooperačním postupu v léčbě časného, hormonálně pozitivního, HER2 negativního karcinomu prsu. Test OncotypeDX® je jako jediný test tohoto druhu také doporučován všemi významnými mezinárodními odbornými společnostmi (NCCN, ASCO, ESMO, St. Gallen....) v rámci jejich doporučení pro diagnostiku a léčbu karcinomu prsu.
Více informací o tomto průzkumu naleznete na webových stránkách encologypro.esmo.org zde .

Zpět