Oncotype DX® – převratné genomické testování
nemocných s karcinomem prsu na konferenci v St. Gallen

Na vysoce prestižní Mezinárodní konferenci o rakovině prsu, která se tradičně uskutečnila v březnu ve švýcarském St. Gallen, prezentovala americká společnost Genomic Health zajímavé výsledky celkem 22 studií zaměřených na přesnost a klinickou validitu výstupních dat multigenového testu karcinomu prsu Oncotype DX®.

Nově získané údaje nadále potvrzují, že na základě provedeného testu je možné změnit rozhodnutí o typu terapie a zároveň hospodárněji využívat náklady na léčbu. Tato skutečnost byla ověřena systémy poskytování zdravotní péče v různých zemích. Díky ojedinělému počtu provedených studií a konzistenci jejich výsledků přináší test Oncotype DX® nepopiratelný přínos pro predikci účinku chemoterapie podané nemocným s karcinomem prsu.

Některé závěry ze St. Gallen:

Na setkání v St. Gallen byla prezentována data, která potvrzují, že Oncotype DX® je v současnosti jediný genomický test, schopný reálně predikovat úspěšnost chemoterapie u karcinomu prsu. Tento test byl vyvinut proto, aby se lékařům dostala do rukou jednoznačná odpověď na otázku, kteří nemocní s karcinomem prsu s pozitivitou estrogenového receptoru (jež tvoří asi 75 % všech diagnóz karcinomu prsu) skutečně potřebují chemoterapii jako přídatnou léčbu k hormonální terapii.

Současná klinická evidence pro Oncotype DX® zahrnuje 5.854 pacientů zahrnutých v 6 unikátních prospektivních studiích. Podle nich je Oncotype DX® v současnosti jediným testem poskytujícím úroveň evidence 1B pro klinické užití u jedinců s hormonálně pozitivním, invazivním karcinomem prsu v raném stadiu.

  • V St. Gallen byly například představeny výsledky analýzy 67 nemocných, kterým byly provedeny testy Oncotype DX® a Mammaprint 70. Bylo zjištěno, že 45 % nemocných definovaných jako „vysoce rizikoví“ pomocí testu Mammaprint 70, bylo pomocí Oncotype DX® hodnoceno jako „nízkorizikoví“, tedy ti, kteří mají naprosto minimální (jestli vůbec nějaký) prospěch s přídatné chemoterapie a naopak nejlépe benefitují ze samostatně podávané hormonální léčby.
  • U 15 % vzorků test Mammaprint 70 úplně selhal, zatímco Oncotype DX® poskytl validní informace v každém případě. Tato data potvrzují závěry z konference ASCO 2011, podle nichž muselo být 39 % nemocných, klasifikovaných pomocí testu Mammaprint 70 jako „vysoce rizikoví“, překlasifikováno na jedince s nízkým rizikem podle Oncotype DX®.
  • Neméně zajímavá byla i některá prezentovaná farmakoekonomická data. Francouzská studie například zjistila, že použití Oncotype DX® jako „rozhodovacího“ nástroje při úvaze, zda nasadit přídatnou chemoterapii či nikoliv, dokáže ušetřit až 5 miliónů EUR – což byly náklady spojené se zbytečným podáváním chemoterapie nemocným, kteří z ní nebudou mít žádný prospěch.
Zpět