Genomic Health: ESMO konference v Madridu

Genomic Health s potěšením oznamuje, že se bude účastnit satelitního symposia na letošní ESMO konferenci v Madridu: Pondělí, 29. Září od 18 – 20 hod.

Přednášky: Kliničtí vyšetřovatelé poskytnou své pohledy na současné případy a vznikající výzkum v managementu rakoviny prsu

Této konference se zúčastní vynikající odborníci.

Přednášející:
Javier Cortes, MD, PhD
John Crown, BCh, BAO, BSc, MD, MBA
Angelo Di Leo, MD, PhD
Hope S Rugo, MD

Moderátor
Neil Love, MD

Program

18:00 – 20:00

Module 1: Role genomických testů při rozhodování o adjuvantní léčbě

Module 2: Management HER2-Pozitivní rakoviny prsu

Module 3: Neoadjuvantní terapie pro HER2-Negativní rakovinu prsu

Module 4: Management pro pacienty s nesouhlasnými ER nebo HER2 výsledky

Module 5: Dodatečné případy týkající se ostatních klinických scénářů

Pro více informací navštivte http://www.researchtopractice.com/meetings/madridbc2014

 

Zpět