Multigenový test přispívá k individualizaci léčby karcinomu prsu

V 11. čísle odborného periodika Medical Tribune vyšel další článek o přínosu multigenového testování k individualizaci léčby karcinomu prsu.

Jeho plné znění si můžete přečíst na webových stránkách Medical Tribune CZ: Článek v Medical Tribune

 

 

Zpět