Test OncotypeDX® je na trhu již 10 let!

Multigenový test OncotypeDX® Breast Cancer Assay byl před více než deseti lety vyvinut americkou společností Genomic Health® , Inc. s cílem podpořit individuální přístup při výběru léčebného postupu u pacientek s karcinomem prsu. Během posledních deseti let byl test ověřen v 14 rozsáhlých klinických studiích s více než 6000 pacientkami s invazivním karcinomem prsu a vzhledem ke konzistentním výsledkům klinických studií se stal celosvětovým standardem při rozhodování o pooperační léčbě pro určitý typ nádorů prsu.

K dnešnímu dni objednalo test OncotypeDX® přes 10 000 lékařů, ve více než 70 zemích světa pro téměř půl milionu pacientek. S testem OncotypeDX® Breast Cancer Assay mají zkušenosti i čeští lékaři v mnoha onkologických centrech. O tom, jak tento test představuje významný krok k racionalizaci adjuvantní léčby karcinomu prsu, si můžete přečíst v článku, který nedávno vyšel v odborném periodiku Medical Tribune zde.

Test OncotypeDX® Breast Cancer Assay je jako jediný multigenový test zahrnut ve všech hlavních světových lékařských doporučení (St Gallen, ESMO®, ASCO®, NCCN® a NICE) a letos se test poprvé objevil i v nové verzi dokumentu Modrá kniha na stránkách České onkologické společnosti v rámci kapitol o Adjuvantní Hormonální léčbě a o Adjuvantní chemoterapii.

Laboratoř společnosti Genomic Health® v Redwood City (Kalifornie, USA) má certifikaci CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) a díky tomu, že se všechny testy provádějí v této centrální laboratoři, je vždy zajištěna nejvyšší míra kvality testování a reprodukovatelnosti výsledků. Sady na testované vzorky mají certifikaci CE.

Od roku 2004, kdy byl uveden na trh test OncotypeDX® Breast Cancer Assay pro invazivní karcinom prsu, vyvinula společnost Genomic Health® další testy – test OncotypeDX® Breast Cancer Assay pro neinvazivní formu rakoviny prsu (DCIS), test OncotypeDX® Colon Cancer Assay pro pacienty s rakovinou tlustého střeva (ve stadiu II a IIIA/B) a OncotypeDX® Prostate Cancer Assay pro pacienty s rakovinou prostaty.

 

 

Zpět