Periodikum Breast Cancer Research and Treatment publikovalo studii testu Oncotype DX(R) a jeho DCIS Score(TM) výsledku provedenou v Kanadě

Zatím největší studie testu Oncotype DX pro DCIS od společnosti Genomic Health ukázala, že test předpovídá lokální recidivu a pomáhá tak personalizovat léčbu rakoviny prsu ve stadiu 0.

Periodikum Breast Cancer Research and Treatment publikovalo výsledky druhé rozsáhlé klinické validační studie testu Oncotype DX® u pacientek s rakovinou prsu ve stadiu 0, také známou jako DCIS (Ductal Carcinoma In Situ). Na populaci založená studie, provedená skupinou pro DCIS v Ontariu, znova potvrdila, že výsledek testu Oncotype DX ve formě DCIS Score™ je silným prediktorem lokální recidivy (p < 0.001), která může být jak ve formě invazivní rakoviny prsu nebo ve formě DCIS.

"Naše studie analyzovala dopad výsledku DCIS Score jako nezávislého prediktora lokální rekurence ve skupině pacientek s čistým DCIS, které byly léčeny pomocí prs záchovné operace a měly negativní chirurgické okraje," říká hlavní garant Eileen Rakovitch, M.D., FRCP(C), M.Sc., Sunnybrook Research Institute, a Institute for Clinical Evaluative Sciences, Toronto.

V Kanadě dle odhadů DCIS představuje až 25% všech případů rakoviny prsu. Primární analýza studie se zaměřila na 571 pacientek, které byly léčeny pomocí prs záchovné operace a měly negativní okraje. Jednalo se o vzorky tumorů, které byly shromážděny v letech 1994 až 2003 v Ontariu v rámci populačně založené skupiny 828 DCIS nádorových vzorků. Nově publikované výsledky této studie ukázaly, že většina do studie zahrnutých pacientek (62%) byla klasifikována - na základě biologie tumoru odhalené pomocí Oncotype DX DCIS Score - do skupiny nízkého rizika. U zbylých případů bylo střední nebo vysoké skóre rizika a tyto pacientky tak mají vyšší riziko lokální recidivy.

"Genomický test jako je OncotypeDX vidíme jako vynikající výhodu v precizní medicíně a v perzonalizaci zdravotní péče, což je zvláště důležité pro mladé ženy, kterým je DCIS forma rakoviny prsu diagnostikována, a ony tak čelí rozhodnutím ohledně léčebných postupů, které mohou mít dopad na jejich plodnost, a způsobit dlouhodobé vedlejší účinky." říká MJ DeCoteau, výkonný ředitel v Rethink Breast Cancer. "Přestože většina případů DCIS rakoviny není život ohrožující, je pro pacientky důležité spoléhat se na vědecky ověřené nástroje, pomocí kterých dostanou precizní informaci o biologii jejich nádoru, čímž se zvýší jejich důvěra ve vybraný léčebný postup"

Zpět