Nová studie týkající se klinické praxe u testu OncotypeDX pro DCIS

Odborný časopis Journal of Surgical Oncology uveřejnil výsledky multicentrické studie testu Oncotype DX® pro DCIS a jeho výsledku, ukazující, že test má významný vliv na léčebná doporučení u pacientek s ductal carcinoma in situ (DCIS) formou rakoviny prsu, známou také jako stadium 0 nebo pre-invazivní forma rakoviny prsu. Výsledky této studie podtrhují klinický užitek testu pro mnohé z žen, kterým je tato forma rakoviny prsu každoročně diagnostikována.

"Většina pacientek s DCIS je léčena pomocí operace následované ozařováním, přestože u pouhých 20 procent těchto žen je pravděpodobné, že dojde k recidivě onemocnění nebo k rozvinutí nemoci do invazivní formy rakoviny prsu." uvedl Michael Alvarado, M.D., docent chirurgie z Kalifornské Univerzity v San Francisku, komplexní onkologické centrum Helen Diller Family. "Tyto výsledky zdůrazňují potřebu optimalizovat léčbu neinvazivní, indolentní formy rakoviny prsu a důležitost testu Oncotype DX jako nástroje, který pomáhá lékařům zredukovat přeléčení stejně tak jako podléčení DCIS formy rakoviny prsu."

DCIS forma rakoviny prsu postihne přibližně jednu z pěti žen, kterým je tato nemoc diagnostikována a je většinou léčena pomocí operace následované ozařováním a/nebo hormonální terapií. Výsledek testu Oncotype DX pro DCIS ve formě DCIS Skóre poskytuje pacientkám individualizovaný odhad lokální (v tom samém prsu) recidivy, která může být jak ve formě DCIS nebo invazivní rakoviny prsu. Tato informace pomáhá lékařům a jejich pacientkám personalizovat jejich rozhodování o léčbě a potenciálně ušetřit ženy s nízkým rizikem rekurence další léčby, kterou nemusí potřebovat. Stejně tak jako pomáhá identifikovat ženy s vyšším rizikem recidivy, pro které je další pooperační léčba potřebná.

Tato prospektivní studie byla provedena ve spolupráci se skupinou Partnership for Health Analytic Research a zahrnovala celkem 115 pacientek z 10 center ve Spojených státech. Výsledky ukázaly, že léčebné doporučení lékaři po obdržení DCIS skóre výsledku změnili u 31 procent pacientek, čímž klesl počet pacientek indikovaných k ozařování o přibližně jednu třetinu. Navíc, z těch pacientek, kterým bylo původně doporučeno nepodstoupit radioterapii jich 32 procent mělo vysoké riziko recidivy a tak jim ozařování bylo doporučeno. Lékaři v této studii zhodnotili DCIS Skóre jako nejdůležitější faktor při plánování léčby v porovnání s patologickými faktory, preferencí či věku pacientky, komorbiditami či konzultací s dalšími lékaři.

"Výsledek testu Oncotype DX pro DCIS ve formě DCIS Skóre byl validován ve dvou studiích s téměř 900 pacientkami a je jediný genomický test pro pacientky s pre-invazivní formou rakoviny prsu," říká Phil Febbo, M.D., hlavní lékař, Genomic Health. "Publikace této klinické studie jasně demonstruje, že DCIS Skóre může hrát klíčovou roli v podpoře správné léčby pro pacientky s DCIS formou rakoviny prsu a věříme, že tyto výsledky podpoří širší využití tohoto testu."

Zpět