XXXVIII. Brněnské onkologické dny

V prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a.s.) se ve dnech 24. a 25. dubna uskutečnil již 38. ročník konference Brněnské onkologické dny. Každoroční konference pořádaná Masarykovým onkologickým ústavem je největší celostátní odbornou akcí, která zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Pro rok 2014 byl připraven odborný program, který byl realizován celkem v šesti sálech.

V pátek 25. dubna v sálu E3/R. Wernera proběhla odborná přednáška na téma test OncotypeDX Breast Cancer Assay a jeho přínos v personalizovaném přístupu k léčbě karcinomu prsu. Na programu byly následující témata:

1. Karcinom prsu a nutnost stratifikace léčby podle heterogenity tohoto onemocnění.

2. Test OncotypeDX Breast Cancer Assay – klinická data a postavení v managementu léčby časného karcinomu prsu.

3. Zajímavé kazuistiky.

Zpět