Německá národní onkologická doporučení označila Oncotype DX® jako první a jediný multigenový test pro rakovinu prsu s nejvyšší úrovní klinické evidence (1A Level of Evidence)

Nová verze těchto doporučení upravila úroveň klinické evidence na základě publikací několika rozsáhlých prospektivních studií s dlouhodobými výsledky.

Společnost Genomic Health, Inc. oznámila úpravu německých lékařských doporučení AGO (German Association of Gynecological Oncology's). Doporučení nově označují test Oncotype DX® jako jediný multigenový test pro rakovinu prsu s nejvyšší úrovní klinického důkazu (1A level of evidence). AGO guidelines navíc znova označila test Oncotype DX jako jediný multigenový test na bázi genové exprese validovaný k poskytnutí prediktivní informace o benefitu chemoterapie pro ženy s časným, hormonálně dependentním, HER2 negativním, invazivním karcinomem prsu.

"Nejnovější verze doporučení AGO dále podpoří úhradu testu z veřejného zdravotního pojištění v Německu, jednoho z klíčových trhů, a podpoří tak mezinárodní růst a pokračující snahu umožnit precizní medicínu ženám s karcinomem prsu ve světovém měřítku," říká Jim Vaughn, R.Ph. Chief Commercial Officer, Genomic Health. "Společně s nedávno zavedeným programem v Anglii (National Health Service in England) a již existující úhradou testu Oncotype DX Breast ve Švýcarsku, Irsku, Řecku, Španělsku a České Republice pokračujeme v zavádění tohoto hodnotného testování v zdravotních systémech napříč Evropou."

Upravené AGO guidelines odrážejí nově publikované rozsáhlé prospektivní studie testu Oncotype DX s dlouhodobými výsledky včetně studie TAILORx, provedené skupinou ECOG-ACRIN Cancer Research Group, za sponzorství U. S. National Cancer Institute (NCI), a daty ze studie PlanB, která byla provedena skupinou West German Study Group (WSG). Pětileté výsledky této studie byly prezentovány 11. března v rámci 10. European Breast Cancer Conference (EBCC-10).

Zpět